Wednesday, 12 October 2016

Maaf

Maaf untuk kata yang menyakitkan hati
Maaf untuk perbuatan yang melukakan perasaan
Maaf untuk segala-galanya.
Maaf. 

on the way menjadi dewasa (kot)

Menjadi dewasa. Tidak pernah diberitahu oleh sesiapa bahawa menjadi dewasa adalah berarti menjadi manusia yang harus membuat pilihan. Life i...